ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ:
Δέσποινα Α. Εξαδακτύλου
τ. Διευθύντρια Δερματολογίας U.H.L. King's College, London
τ. Επιμελήτρια Τμήματος Δερματοχειρ/κής & Laser, St. Thomas' Hospital, London

"Πολύ καλύτερο από ό,τι έχω δοκιμάσει και δεν εκτίθενται τα προσωπικά μου δεδομένα"

Ιωάννης Α. Θεοδωράκης
Χειρουργός Ορθοπαιδικός

"Ολοκληρωμένο και αναβαθμίζεται συνέχεια"

Georgios E. Hilaris, MD
Special Minimally invasive Surgery, Endometriosis and Gynecologic Oncology

"Ό,τι χρειάζεται ένας ιατρός σε πολύ προσιτή τιμή. Πολύ καλή και άμεση υποστήριξη από την εταιρία"

Spiros Andrikopoulos, MD
Consultant Surgeon Colorectal, Laparoscopic and Robotic Surgery Surgical Oncology

"Πολύ εύχρηστο και απλό πρόγραμμα που καταργεί τη γραφειοκρατεία με έξυπνο και οικονομικό τρόπο. Η τεχνική υποστήριξη και η δεκτικότητα της εταιρείας σε νέες ιδέες και προτάσεις είναι άριστη" www.s-andrikopoulos.gr

Σιδέρη Ξένια
Ειδικός Ορθοδοντικός , Σέρρες

"Πολύ έξυπνο και εύχρηστο πρόγραμμα σε πολύ προσιτή τιμή. Το συστήνω ανεπιφύλακτα."

Βασίλειος Μεγκιάνης
Ειδικός Παθολόγος, Σέρρες

"Ένα πολύ λειτουργικό και οικονομικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε ιατρού. Με ικανοποίησε ιδιαίτερα η συνεχής αναβάθμιση και η ασφάλεια των δεδομένων που προσφέρει η εταιρεία."

GDPR


Η εταιρεία μας σέβεται τα δικαιώματά σας και δεσμεύεται να προστατεύει τα δικαιώματα όλων των φυσικών προσώπων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Συλλέγουμε μόνο δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από τους πελάτες και τους συνεργάτες μας στο πλαίσιο της συνεργασίας μας ή δεδομένα για τα οποία τα υποκείμενα των προσωπκών δεδομένων μας έχουν δώσει την ρητή συναίνεσή τους για την επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για την παροχή των υπηρεσιών μας και την εξυπηρέτηση των αναγκών σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης και θα διαβιβάζονται μόνο σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών και συνεργάτες της εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένων υπεργολάβων, σε τρίτα πρόσωπα που ενδέχεται να επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας, επαγγελματικούς συμβούλους και ελεγκτές για τον σκοπό της καλύτερης παροχής των υπηρεσιών μας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, καθώς και σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή αρχή προκειμένου να εκπληρώνουμε νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν υποχρεώσεων που σχετίζονται με την καταστολή ή πρόληψη παρανόμων ενεργειών. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται εκ του νόμου η λήψη ρητής συναίνεσης από το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων για την επεξεργασία, δεν επεξεργαζόμαστε κανένα προσωπικό δεδομένο πριν λάβουμε την συναίνεση του υποκειμένου.

Δεν διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρόνο μεγαλύτερο από αυτόν που είναι ευλόγως αναγκαίος για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών σας αναγκών και για την συμμόρφωσή μας με τις συμβατικές, κανονιστικές και νομικές μας υποχρεώσεις.

Σας παρέχονται τα δικαιώματα της πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, της φορητότητας, της διόρθωσης και της διαγραφής των δεδομένων που τηρούμε για εσάς, καθώς και τα δικαιώματα της εναντίωσης στην επεξεργασία και της ανάκλησης της συναίνεσής σας, στις περιπτώσεις που η επεξεργασία στηρίζεται στην συναίνεση, επικοινωνώντας με την εταιρεία μας στην ακόλουθη διεύθυνση: info@hypermorph.com.

Τα λογισμικά μας τηρούν τις βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή :

 • Τα συλλέγουν για συγκεκριμένο νόμιμο σκοπό και μόνο όσα εξ’ αυτών είναι απαραίτητα
 • Δεν τα υποβάλουν σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με το σκοπό, τα επικαιροποιούν, τα αποθηκεύουν για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται και λαμβάνουν κατά περίπτωση την ελεύθερη και σαφή συγκατάθεση των φυσικών προσώπων
 • Δεν τα μεταφέρουν σε χώρες εκτός ΕΕ
 • Δίνουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε συνεργάτες τους μόνον υπό συγκεκριμένες συνθήκες και εφόσον αυτοί αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τον GDPR
 • Τα κρυπτογραφούν σε όλο τον κύκλο ζωής τους


Η εταιρία μας έχει επίσης αναπτύξει ηλεκτρονικά εργαλεία για την έγκαιρη και δωρεάν ανταπόκριση σε αιτήματα για:

 • ανάκληση της συγκατάθεσης
 • πρόσβαση στα δεδομένα
 • διόρθωση των δεδομένων ή διαγραφή των δεδομένων
 • περιορισμό της επεξεργασίας
 • παράδοση των δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή
 • μεταφορά των δεδομένων σε άλλο φορέα
 • γνωστοποίηση καταλλήλως και εγκαίρως στα φυσικά πρόσωπα τα δικαιώματά τους
 • να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους


Η εταιρία μας:

τηρεί σε αρχείο και γνωστοποιεί κάθε παραβίαση των δεδομένων εντός 72 ωρών στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στα φυσικά πρόσωπα με απευθείας ενημέρωση ή δημόσια ανακοίνωση

Εδώ και 10 χρόνια, φροντίζουμε πάντα για την ποιότητα των υπηρεσιών μας και την ασφάλεια των δεδομένων σας.MYMEDICAL